Pincodes of Mumbai

Find the pincode of city and suburbs of Mumbai:

DISTRICT

 

NO.

District

 

NO.

 

Mumbai GPO

 

400001

 

Tulsiwadi

 

400034

 

Kalbadevi

 

400002

 

RajBhavan

 

400035

 

Mandavi

 

400003

 

August Kranti Mg.

 

400036

 

Girgaum

 

400004

 

Antop Hill

 

400037

 

Colaba

 

400005

 

Ballard Estate

 

400038

 

Malabar Hill

 

400006

 

Council Hall

 

400039

 

Grant Road

 

400007

 

Bandra (W)

 

400050

 

Byculla

 

400008

 

Bandra (E)

 

400051

 

Chinch Bunder

 

400009

 

Khar

 

400062

 

Mazagaon

 

400010

 

Santacruz (W)

 

400054

 

Jacob Circle

 

400011

 

Santllcruz (E)

 

400055

 

(St Gadge M. Chowk)

 

(St Gadge M. ChOWk)

 

Vile Parle (W)

 

400056

 

Parel

 

400012

 

Vile Parle (E)

 

400057

 

Delisle Road

 

400013

 

Andheri (E)

 

400058

 

(H.S. Joshi Marg)

 

J. B Ng. Andheri

 

400059

 

Dadar

 

400014

 

Jogeshwari

 

400060

 

Sewri

 

400015

 

Versova Sowla

 

400061

 

Mahim

 

400016

 

Goregaon (W)

 

400062

 

Dharavi

 

400017

 

Goregaon (E)

 

400063

 

Worli

 

400018

 

Malad

 

400064

 

Matunga

 

400019

 

Aarey Milk Col.

 

400065

 

Marine Lines

 

400020

 

Borivali (E)

 

400066

 

Yogakshema

 

400021

 

Kandivali

 

400067

 

Sion

 

400b22

 

Dahisar

 

400068

 

Hulatma Chowk

 

400023

 

Andheri (E)

 

400069

 

Nehru Ng. Kurla

 

400024

 

Kurla

 

400070

 

Prabhadevi

 

400025

 

Chembur

 

400071

 

CumbaliaHili

 

400026

 

Saki Naka

 

400072

 

V.J.B. Udyan

 

400027

 

Trombay

 

400073

 

Bhavani Shankar

 

400028

 

Fertiliser Col.

 

400074

 

Mumbai Aerod.

 

400029

 

Pant Nagar

 

400075

 

EM.G. ‘s Office

 

400030

 

J.J.T Pawai

 

400076

 

Wadaia

 

400031

 

Ghalkopar

 

400077

 

Manlralya’

 

400032

 

Bhandup

 

400078

 

Tank Road

 

400033

 

Vikhroli

 

400079

 

Mulund (W)

 

400080

 

Borivali

 

400092

 

Mulund (E)

 

400081

 

M.I.D.C.

 

400093

 

Mulund Col.

 

400082

 

Anushakit Nagar

 

400094

 

Tagore Nagar

 

400083

 

Kharodi

 

400095

 

Barve Nagar

 

400084

 

Seepz

 

400096

 

BARC

 

400085

 

Malad (E)

 

400097

 

Ghatkopar

 

400086

 

Vidya Nagar

 

400098

 

N.I.T.I.R.

 

400087

 

Sahar

 

400099

 

Telecom F. Devnar

 

400088

 

Kandivali – E

 

400101

 

Tilak Nagar

 

400089

 

Jogeshwari (W)

 

400102

 

Bangur Nagar

 

400090

 

Mandepeshwar

 

400103

 

Motilal Nagar

 

400104

 

Facebook Comments

Related Posts

Add Comment